Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Barnelege

29. mai 2017

Kai Samson Handeland er vår ny barnelege fra mai 2015. Han tilbyr timer på dagtid.

Henvisning er nødvendig.

Petroleumslege

29. mai 2017

 

Arbeider du offshore eller på flyttbare installasjoner trenger du til enhver tid oppdaterte sertifiseringer og helseerklæringer.

 

Benytt Sentrum legekontor, så møter du kunnskap og innsikt om offshorevirksomhet og får de sertifiseringer og helseerklæringer som er relevant for nettopp deg og din arbeidssituasjon.

Det er Fylkesmannen i Rogaland som godkjenner og administrerer ordningen med Petroleumsleger. Godkjenningen innebærer at legen har spesiell kompetanse på området, og skal sikre at du som arbeidstaker er helsemessig skikket til tjeneste og ikke utgjør en fare for andre eller for sikker drift.